Ο Ισοκράτης PA (v.1.0.1) είναι #1 Top grossing στο Google Play Store στην κατηγορία Μουσική και Ήχος (4/4/15). Ευχαριστούμε!