Ισοκράτης PA: Αγαπητοί φίλοι αν τρέχετε τον Ισοκράτη σε Android 4.0.1 έως και 4.2 (δηλαδή μέχρι και API 17) παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας το συντομότερο (το email είναι μέσα στην εφαρμογή), στέλνοντάς μας και τις προδιαγραφές της συσκευής σας (μέσα από την εφαρμογή).

Σε επόμενη έκδοση θα ανεβάσουμε το κατώτατο API του Ισοκράτη.

Please contact us if you run Isokratis PA on a device with Android 4.0.1-4.2 (i.e. up to API 17), and send us also the technical specs of your device through the app's settings. In future release, we will increase the lower API of Isokratis.