(προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία, διαβάστε πρώτα όλη τη διαδικασία, και μετά ξεκινήστε)

 

- Ανοίξτε την εφαρμογή Ισοκράτης PA (έκδοση 3.4) στην συσκευή σας

- Συνδέστε την συσκευή σας με το USB με τον υπολογιστή σας.

- Ανοίξτε το Windows Explorer, και πηγαίνετε: Ο υπολογιστής μου\Android Συσκευή\Isokratis PA

- Φορτώστε τα εξής αρχεία στον παραπάνω κατάλογο (*) - μπορείτε να φορτώσετε μόνο το πρώτο ή μόνο το δεύτερο κ.ο.κ. σετ, ή όλα μαζί (**):

g3_ison1.mp3

a3_ison1.mp3

b3_ison1.mp3

c4_ison1.mp3

d4_ison1.mp3

e4_ison1.mp3

f4_ison1.mp3

g4_ison1.mp3

a4_ison1.mp3

g3_ison2.mp3

a3_ison2.mp3

b3_ison2.mp3

c4_ison2.mp3

d4_ison2.mp3

e4_ison2.mp3

f4_ison2.mp3

g4_ison2.mp3

a4_ison2.mp3

....

 

....

 

....

g3_ison6.mp3

a3_ison6.mp3

b3_ison6.mp3

c4_ison6.mp3

d4_ison6.mp3

e4_ison6.mp3

f4_ison6.mp3

g4_ison6.mp3

a4_ison6.mp3

 

Αυτά τα αρχεία είναι για τα 6 σετ ήχων, για παράδειγμα δείτε την παράγραφο παρακάτω (**), και έχουν τις νότες από δι, κε, ζω, ... Δι, Κε (όλα διατονικά σύμφωνα με την διατονική κλίμακα της Επιτροπής 1881: 12-10-8-12-12-10-8), και ο Κε να είναι (όχι όμως απαραίτητα) στα 220Hz.

Για να θέσετε την συχνότητα του Κε για την σωστή απεικόνιση των συχνοτήτων των τόνων, και για να ονομάσετε π.χ. το σετ#2 (Ίσον 2) δημιουργείστε ένα αρχείο a4_freq_ison2.txt, σώστε το (στον προαναφερθέντα φάκελλο \Isokratis PA) με κωδικοποίηση (UTF-8) και στα περιεχόμενά του βάλτε π.χ.

440
Ίσον Δανιήλ

όπου η πρώτη γραμμή του αρχείου, το 440, είναι για την συχνότητα του Κε, και η δεύτερη γραμμή του αρχείου, το «Ίσον Δανιήλ» είναι για το όνομα του σετ #2 (δείτε και την εικόνα!). Για ευκολία σας μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο! Το αρχείο χρησιμοποιείται από την εφαρμογή μόνο για την σωστή απεικόνιση των συχνοτήτων. Αν δεν βάλετε το αρχείο, τότε η συχνότητα του Κε θεωρείται από το πρόγραμμα ότι είναι 220Hz, και το όνομα «Ίσον 2».

 

- Πηγαίνετε στον Ισοκράτη PA -> Διαθέσιμοι ήχοι, και πρέπει τώρα οι επιλογές Ίσον 1, Ίσον 2, ... και Ίσον 6 να είναι ενεργές (αν φορτώσατε π.χ. μόνο τα *ison1.mp3 αρχεία, θα είναι ενεργό μόνο το Ίσον 1).

- Επιλέξτε π.χ. Ίσον 1, Ίσον 2, ..., και είστε έτοιμοι !

 

Αν έχετε οτιδήποτε πρόβλημα με την φόρτωση των αρχείων σας, επικοινωνείστε μαζί μου μέσα από την εφαρμογή!

 

---------- 

 

(*)

Προτεινόμενα mp3 είδη αρχείων (ο περιορισμός στην διάρκεια, είναι από το ανδροιδ και όχι από τον Ισοκράτη PA) για:

1. Android 5.0:
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 44.1kHz (ή 22.05kHz) δειγματοληψία 

2. Android 4.4:
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 44.1kHz (ή 22.05kHz) δειγματοληψία


3. Android 4.2
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 22.05kHz δειγματοληψία

 

---------- 

 

(**)

Αν θέλετε να ελέγξετε την ακρίβεια του Ισοκράτη, μπορείτε να βάλετε τους τόνους που βρίσκονται στο zip αρχείο (προσοχή στα αυτιά γιατί είναι απλοί τόνοι) και να ελέγξετε με την PitchLab Guitar Tuner εφαρμογή την ακρίβεια.