Ο Ισοκράτης PA (έκδοση 5.4.2+) μπορεί να προγραμματιστεί στις εξής κλίμακες (Ρυθμίσεις -> Κλίμακες):

 


 

1. Χρύσανθος (72-ΕΤ)

 

α. Διατονική+ (δι-Ζωb)

δι 12 κε 9 ζω 9 Νη 12 Πα 9 Βου 9 Γα 12 Δι 12 Κε

ζωb 4 ζω, Ζωb 4 Ζω

Γα# 9 Δι 

 


 

2. Επιτροπή 1881 (72-ΕΤ)

 

α. Διατονική+ (δι-Ζωb)

δι 12 κε 10 ζω 8 Νη 12 Πα 10 Βου 8 Γα 12 Δι 12 Κε

κε 6 ζωbΚε 6 Ζωb 

Γα# 8 Δι 

 

β. Διατονική (δι-Πα')

δι 12 κε 10 ζω 8 Νη 12 Πα 10 Βου 8 Γα 12 Δι 12 Κε 10 Ζω' 8 Νη' 12 Πα'

 

γ. Νεανές (δι-Πα')

δι 8 κε 14 ζω 8 Νη Πα 14 Βου 8 Γα 12 Δι 8 Κε 14 Ζω' 8 Νη' 12 Πα'

 

δ. Νεχεανές (δι-Πα')

δι 12 κε 6 ζω 12 Νη 12 Πα 6 Βου 20 Γα 4 Δι 12 Κε 6 Ζω' 20 Νη' 4 Πα'

 


 

3. Δίδυμος (72-ΕΤ)

 

α. Διατονική+ (δι-Ζωb)

δι 12 κε 11 ζω 7 Νη 12 Πα 11 Βου 7 Γα 12 Δι 12 Κε

κε 6 ζωbΚε 6 Ζωb 

Γα# 7 Δι 

 


 

4. Εϋρωπαϊκή (12-ΕΤ)

 

α. Διατονική+ (δι-Ζωb)

δι 12 κε 12 ζω 6 Νη 12 Πα 12 Βου 6 Γα 12 Δι 12 Κε

κε 6 ζωbΚε 6 Ζωb 

Γα# 6 Δι