(προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία, διαβάστε πρώτα όλη τη διαδικασία, και μετά ξεκινήστε)

 

Ανοίξτε την εφαρμογή Ισοκράτης PA (έκδοση 3.0) στην συσκευή σας

 

Συνδέστε την συσκευή σας με το USB με τον υπολογιστή σας.

- Ανοίξτε το Windows Explorer, και πηγαίνετε: Ο υπολογιστής μου\Android Συσκευή\Isokratis PA

Φορτώστε τα εξής αρχεία στον παραπάνω κατάλογο (*) - μπορείτε να φορτώσετε μόνο το πρώτο ή μόνο το δεύτερο κ.ο.κ. σετ, ή όλα μαζί (**):

g3_ison1.mp3

a3_ison1.mp3

b3_ison1.mp3

c4_ison1.mp3

d4_ison1.mp3

e4_ison1.mp3

f4_ison1.mp3

g4_ison1.mp3

a4_ison1.mp3

g3_ison2.mp3

a3_ison2.mp3

b3_ison2.mp3

c4_ison2.mp3

d4_ison2.mp3

e4_ison2.mp3

f4_ison2.mp3

g4_ison2.mp3

a4_ison2.mp3

g3_ison3.mp3

a3_ison3.mp3

b3_ison3.mp3

c4_ison3.mp3

d4_ison3.mp3

e4_ison3.mp3

f4_ison3.mp3

g4_ison3.mp3

a4_ison3.mp3

 

Αυτά τα αρχεία είναι για τα 3 σετ ήχων, και έχουν τις νότες από δι, κε, ζω, ... Δι, Κε (όλα διατονικά σύμφωνα με την διατονική κλίμακα της Επιτροπής 1881: 12-10-8-12-12-10-8), και ο Κε να είναι (όχι όμως απαραίτητα) στα 220Hz.

Αν σε κάποιο σετ (π.χ. στο Ίσον 2) που έχετε ηχογραφήσει, ο Κε δεν είναι στα 220Ηz, αλλά είναι στα π.χ. 390Hz (τυχαία τιμή), θα πρέπει να προσθέσετε στον ίδιο κατάλογο το αρχείο : a4_freq_ison2.txt, όπου στα περιεχόμενα του αρχείου θα έχετε μόνο το 390 (το αρχείο χρησιμοποιείται από την εφαρμογή μόνο για την σωστή απεικόνιση των συχνοτήτων). 

- Πηγαίνετε στον Ισοκράτη PA -> Διαθέσιμοι ήχοι, και πρέπει τώρα οι επιλογές Ίσον 1, Ίσον 2 και Ίσον 3 να είναι ενεργές (αν φορτώσατε π.χ. μόνο τα *ison1.mp3 αρχεία, θα είναι ενεργό μόνο το Ίσον 1).

- Επιλέξτε π.χ. Ίσον 1, Ίσον 2 ή Ίσον 3, και είστε έτοιμοι !

 

Αν έχετε οτιδήποτε πρόβλημα με την φόρτωση των αρχείων σας, επικοινωνείστε μαζί μου μέσα από την εφαρμογή!

 

---------- 

 

(*)

Προτεινόμενα mp3 είδη αρχείων (ο περιορισμός στην διάρκεια, είναι από το ανδροιδ και όχι από τον Ισοκράτη PA) για:

1. Android 5.0:
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 44.1kHz (ή 22.05kHz) δειγματοληψία 

2. Android 4.4:
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 44.1kHz (ή 22.05kHz) δειγματοληψία


3. Android 4.2
αρχεία διάρκειας μέχρι 10 δευτερολέπτων έκαστον, μονoφωνικά με 22.05kHz δειγματοληψία

 

---------- 

 

(**)

Αν θέλετε να ελέγξετε την ακρίβεια του Ισοκράτη, μπορείτε να βάλετε τους τόνους που βρίσκονται στο zip αρχείο (προσοχή στα αυτιά γιατί είναι απλοί τόνοι) και να ελέγξετε με την PitchLab Guitar Tuner εφαρμογή την ακρίβεια.