* Για να δείτε το Ίσο Ντεκ σε Android 6, πηγαίνετε στον διαχειριστή Εφαρμογών -> Ρυθμίσεις -> Σχεδίαση πάνω από άλλες εφαρμογές -> Ενεργοποιήστε για τον Ισοκράτη PA.

* Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις Ρυθμίσεις, για να τις ...ξαναβρείτε.

 

 

Έκδοση 5.2 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Δυνατότητα Φόρτωσης Δικών Σας Ισοκρατημάτων, και σε 16-bit WAV μορφή

* Πληκτρολόγιο Bluetooth (συνέχεια): Volume Up/Down ή 0/9, για αυξομείωση Έντασης

* Ίσο Ντεκ: μία γραμμή στην πλάγια θέση και για >= 360dp οθόνες (π.χ. Moto G 4)

* Μπάρα προόδου φόρτωσης αρχείων

 

Έκδοση 5.1 - Δωρεάν αναβάθμιση

* 2 ήχοι Πιάνου (ο Κε στα 220Ηz και 440Hz)

* Κλίμακες Τροχού και Τριφωνίας προστέθηκαν

* Ρύθμιση μόνιμου fade-in 1" ή 2" (ή καθόλου) από ησυχία

* Ισο-Ντεκ: 12 τόνοι, δι-Πα', σε μία γραμμή, για > 410dp οθόνες σε πλάγια ρύθμιση

* Ισο-Ντεκ: Βελτιστοποίηση ήχου

* Πληκτρολόγιο Bluetooth (συνέχεια): P για pitch, Κ για κλίμακα, Η για ήχο, F για fade

* Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για Ίσο Ντεκ, και Αποθήκευση Ρυθμίσεων (μόνο σε Ταμπλέτες > 600dp)

* Fade-In/Out αλλαγές διάρκειας

* Μικρο-αλλαγές περιβάλλοντος εφαρμογής για Lenovo A916 και συναφή μοντέλα

* Βελτιστοποίηση UI σε Android 6

* Άλλες Βελτιστοποιήσεις

 

Έκδοση 5.0 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Υποστήριξη πληκτρολογίου Bluetooth (1,2,3 / Q,W,E / A,S,D / Z,X,C)

* Βελτιστοποίηση αλγορίθμου Fade-In/Out

* Μακρύτερες διάρκειες Fade-In/Out (στις δύο μεγαλύτερες ρυθμίσεις)

* Χειρισμός αδειών σύμφωνα με το Android 6 (για τα δικά σας αρχεία Ίσου)

* Μικρο-αλλαγές περιβάλλοντος εφαρμογής

* Για να δείτε το Ίσο Ντεκ σε Android 6, πηγαίνετε στον διαχειριστή Εφαρμογών -> Ρυθμίσεις -> Σχεδίαση πάνω από άλλες εφαρμογές -> Ενεργοποιήστε για τον Ισοκράτη PA.

  

Έκδοση 4.3 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Αλλαγές περιβάλλοντος εφαρμογής

* Αυτόματη αλλαγή προσανατολισμού και στις 4 διευθύνσεις

  

Έκδοση 4.2.3 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Κατακόρυφος (R) και Οριζόντιος (R) προσανατολισμοί συσκευής

* Διόρθωση μπάρας έντασης για Android 6

* "Ασφάλιση" του "Πίσω" κουμπιού ώστε να αποτραπεί τυχαία έξοδος από την εφαρμογή.

* Βελτιστοποίηση Fade-In/Out (αμεσότερες εναλλαγές)

* Ρύθμιση επιμέρους εντάσεων των τόνων

 

Έκδοση 4.1.4 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Βελτιστοποίηση για οθόνη Asus Nexus 7: 600x912dp (xhdpi)

* Παραμονή της οθόνης σε λειτουργία (στην κύρια οθόνη)

 

Έκδοση 4.1.3 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Κλείδωμα Προσανατολισμού συσκευής (αυτόματος, κάθετος, οριζόντιος) - νέο στοιχείο στο Μενού

* Επίλυση θέματος με τον διάλογο των κλιμάκων και των θεμάτων

* Επίλυση θέματος με πατημένο κουμπί όταν αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής

* Νέο στοιχείο στο Μενού για το ιστορικό των Ενημερώσεων της εφαρμογής

 

Έκδοση 4.0.4 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Νέος Ήχος με την φωνή μου "Ισοκράτης Π2 -12" και τον Κε στο ύψος του Δι - για όσους ψάλλουν μία φωνή κάτω (http://goo.gl/2UOPMu)

* Ενημέρωση: Αυτόματο κρύψιμο μπάρας σε συσκευές με Lollipop μόνο για οθόνες πλάτους < 480dp

* Λεπτομερέστερη ρύθμιση του sPro ήχου

 

Έκδοση 3.5.2.1 - Δωρεάν αναβάθμιση

Αυτόματο κρύψιμο μπάρας σε συσκευές με Lollipop

 

Έκδοση 3.4 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Δυνατότητα Φόρτωσης Περισσοτέρων Δικών Σας Ισοκρατημάτων (μέχρι 6 σετ ήχων!) από την Μνήμη της Συσκευής (http://goo.gl/7HtvAB)

* Δυνατότητα ξεχωριστής ονομασίας του κάθε δικού σας Ίσου, για ευκολία χειρισμού (http://goo.gl/7HtvAB)

* Περισσότερες κλίμακες/τόνοι: Επιλογές τόνων δι-Πα' με τις Κλίμακες της Επιτροπής (72ΕΤ): διατονική, νεανές, νεχεανές (http://goo.gl/JlqZf5)

 

Έκδοση 3.0 - Δωρεάν αναβάθμιση 

* Δυνατότητα Φόρτωσης Δικών Σας Ισοκρατημάτων (μέχρι 3 σετ) από την Μνήμη της Συσκευής

* Συμπαγή ή Ημι-διαφανή κουμπιά του Ισο-Ντεκ (για διάβασμα κειμένου "κάτω" από τα πλήκτρα)

* Μία νέα επιλογή Fade-In/Out (Μεγάλο+) 

 

Έκδοση 2.1 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Αλλαγή προκαθορισμένου Θέματος. Για να χρησιμοποιήσετε τα στρογγυλά κουμπιά πηγαίνετε μέσα από την εφαρμογή: Ρυθμίσεις -> Επιλογή Θέματος. Μην ξεχάσετε να Αποθηκεύσετε τις Ρυθμίσεις!

* Ο Βου του ήχου «Ισοκράτης 1» ανανεώθηκε

* Οι εντάσεις του ήχου «Ισοκράτης 1» ανανεώθηκαν

 

Έκδοση 2.0 - Δωρεάν αναβάθμιση 

* Νέος ήχος «Ισοκράτης 1»

* Μηδενισμός Μετατόπισης Βάσης (και) πατώντας στην Τιμή της Μεγάλης Μετατόπισης Βάσης

* Μηδενισμός Λεπτομερούς Μετατόπισης Βάσης (και) πατώντας στην Τιμή της Λεπτομερούς Μετατόπισης Βάσης

* Μικρότερες διάρκειες Fade-In

* Ρύθμιση επιμέρους εντάσεων των τόνων

* Νέο Θέμα, και Επιλογή Θεμάτων: Νέα Στρογγυλά Κουμπιά

* Ανέβηκε το ελάχιστο API σε API 17

 

Έκδοση 1.0.2 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Υποστήριξη οθόνης 380dp+ 

 

Έκδοση 1.0.1 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Αλλαγές μορφοποίησης

 

Έκδοση 1.0.0 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Ίσο Ντεκ (Isokratis Deck) σε Όρθιo ή Πλάγιο προσανατολισμό: Ισοκράτης επί άλλων εφαρμογών π.χ. PDF reader

* Όρθιoς ή Πλάγιος προσανατολισμός συσκευής

* Περισσότερες επιλογές αλλαγής βάσης (1/0.1, 2/0.5, 6/1 72ET μόρια)

* Αλλαγή βάσης σε πραγματικό χρόνο (με πατημένο πλήκτρο) ή στο επόμενο πάτημα κουμπιού

* Μηδενισμός βάσης

* Επαναφορά/Αποθήκευση Ρυθμίσεων

 

Έκδοση 0.9.2 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Δεύτερο πακέτο ήχων για συσκευές με χαμηλή απόδοση στην μηχανή του ήχου (sound engine): Αν η συσκευή σας δεν δουλεύει καλά, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε το Πακέτο ήχων #2.

* Χονδρική (+/- 2 μόρια 72ET) και Λεπτομερής (+/- 0.5 μόρια 72ET) Αλλαγή Βάσης (Pitch Shift Tuners)

 

Έκδοση 0.9.1 - Δωρεάν αναβάθμιση

* Ταχύτατη εναλλαγή πλήκτρων/ήχου

* Εμφάνιση τιμών αλλαγής βάσης και έντασης στην κύρια οθόνη

 

Έκδοση 0.9

* Αρχική έκδοση