Αυτός είναι ο δεύτερος ήχος Ισοκράτη με την φωνή μου μετά τον ήχο «Ισοκράτης 1». Η βάση αυτού του ήχου είναι μία φωνή κάτω (ο Κε στο ύψος του Δι), και απευθύνετε σε όσους ψάλλουν μία φωνή κάτω από την λεγόμενη «φυσική» βάση. Διαθέσιμος στην επόμενη έκδοση του Ισοκράτη PA. 

This is my second isokratis sound (with my voice) after the "Isokratis 1". This sound is "one voice down" (i.e. has Ke in the pitch of Di). It should be used by those chanting below the so called "natural" tonality. Available in the next version of Isokratis PA.

 

 

Νο. 1 στις 24/6/2015. Ευχαριστούμε!