•  Ο Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Σιαπερόπουλος, ευγενώς μας παραχώρησε ηχογράφησή του των Αίνων του πλαγίου του πρώτου ήχου με την «συνοδεία» του Ισοκράτη PA: