Η νέα έκδοση Ισοκράτης PA 5.0.2 μόλις εκδόθηκε (και η αναβάθμιση είναι δωρεάν) με τις εξής προσθήκες/αλλαγές:

 

 

* Υποστήριξη πληκτρολογίου Bluetooth (1,2,3 / Q,W,E / A,S,D / Z,X,C)

* Βελτιστοποίηση αλγορίθμου Fade-In/Out

* Μακρύτερες διάρκειες Fade-In/Out (στις δύο μεγαλύτερες ρυθμίσεις)

* Χειρισμός αδειών σύμφωνα με το Android 6 (για τα δικά σας αρχεία Ίσου)

* Μικρο-αλλαγές περιβάλλοντος εφαρμογής

* Για να δείτε το Ίσο Ντεκ σε Android 6, πηγαίνετε στον διαχειριστή Εφαρμογών -> Ρυθμίσεις -> Σχεδίαση πάνω από άλλες εφαρμογές -> Ενεργοποιήστε για τον Ισοκράτη PA.

 

Δείτε εδώ το ιστορικό των αναβαθμίσεων της εφαρμογής.