Από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισοκράτη μας, έχουμε δηλώσει (και είναι στην περιγραφή) ότι:

Ο ψηφιακός ισοκράτης Ισοκράτης PA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για το Ίσον (Ισοκράτημα) από τον δάσκαλο και ψάλτη στην κατ’ οίκον εξάσκηση, μέχρι και από τον μαθητή στην εξάσκηση της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής) στο σπίτι ή στο σχολείο.

Π.Δ. Παπαδημητρίου