Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι το απόλυτο μικροτονικό μουσικό εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή της Βυζαντινής Μουσικής, ή για έναν Μουσικό ή Μαθητή της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηση οκτάβων), Κουμπιά-Πλήκτρα (Button Keys) In-app, και ήχους Ισοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώς και δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας ήχων Ισοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητης ρύθμισης κάθε πλήκτρου τῆς ὀκτάβας (τῆς ἐπιλεγμένης οἰκογένειας κλιμάκων) σε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέσεις/διέσεις).  Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιση Βάσης (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαστήματα),  διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογής Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνισης συχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνισης 72-ET (Ν-ΕΤ) μουσικών διαστημάτων μεταξύ των φθόγγων.

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 (Release 8.0) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!

 

Περισσότερα: Εγχειρίδιο χρήσης, Έκδοση 8 (Ισοκράτης Πιάνο)

Ο Ισοκράτης Πιάνο δημιουργήθηκε για τους εξής σκοπούς:

 • για την μουσικολογική έρευνα των μουσικών διαστημάτων,
 • για την ακριβή καταγραφή/εκτέλεση των μουσικών διαστημάτων,
 • ως βοηθητικό όργανο στην διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής),
 • ως βοηθητικό όργανο στην εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής), και
 • ως βοηθητικό όργανο ισοκρατήματος για την κατ’ οίκον εξάσκηση της Ψαλτικής

Προσωπικά, δὲν εἶμαι σύμφωνος μὲ τὴν χρήση κανενὸς μηχανικοῦ/ψηφιακοῦ ἰσοκρατήματος στὴν Ἐκκλησία.

Π. Δ. Παπαδημητρίου
23/9/2014

 

Στο εγχειρίδιο χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο, σελ. 17, επεξηγούνται τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε για να προσθέσετε τους δικούς σας ήχους στον Ισοκράτη (δεδομένου ότι έχετε αγοράσει μέσα από την εφαρμογή την αντίστοιχη In-app δυνατότητα που το υποστηρίζει). Παρακάτω δίνονται επίσης για ευκολότερη πρόσβαση.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, ηχογραφήστε 9 αρχεία ισοκρατήματος τύπου wav στους εξής φθόγγους: 

 • κάτω δι, και ονομάστε το αρχείο 3g.wav
 • κάτω κε, και ονομάστε το αρχείο 3a.wav
 • κάτω ζω, και ονομάστε το αρχείο 3b.wav
 • Νη, και ονομάστε το αρχείο 4c.wav
 • Πα, και ονομάστε το αρχείο 4d.wav
 • Βου, και ονομάστε το αρχείο 4e.wav
 • Γα, και ονομάστε το αρχείο 4f.wav
 • Δι, και ονομάστε το αρχείο 4g.wav
 • Κε, και ονομάστε το αρχείο 4a.wav 

Περισσότερα: Πως να βάλετε τους δικούς σας ήχους στον Ισοκράτη Πιάνο

Η διατονική κλίμακα της Επιτροπής [12-10-8-12-12-10-8] και διάφοροι Ζω εν υφέσει (διάφοροι Ζω στο κατέβασμα), για μουσικολογικά συμπεράσματα.

Ισοκράτης Πιάνο (pre) Release 5

 

Η κλίμακα του δευτέρου ήχου της βυζαντινής μουσικής (καθιερωμένη θεωρία) 8-14-8-12-8-14-8 (Επιτροπή 1881), σε σύγκριση με του Σίμωνος Καρά 7.5-16-6.5-12-7.5-16-6.5.

Οι βου και ζω του Σίμωνα Καρά είναι κατά 1.5 μόριο ψηλότεροι των αντίστοιχων διατονικών.

Ισοκράτης Πιάνο (pre) Release 5: individual key pitch tuning 

Σε αυτό το βίντεο συγκρίνεται η συγκερασμένη κλίμακα 8-14-8-12-8-14-8 της Επιτροπής 1881, με την ασυγκέραστη της Επιτροπής, και με την ασυγκέραστη του Χρυσάνθου σύμφωνα με τα άρθρα:

http://psaltiki.gr/papers/16-chrysanthos-scales-temperament

http://psaltiki.gr/papers/13-tone-2-scale-chrysanthos  

Επίσης στο τέλος του βίντεο, δίνεται η ακουστική της «ομοίας» διφωνίας.

Να τονισθεί ότι η καθιερωμένη θεωρία των κλιμάκων στην Βυζαντινή Μουσική είναι η θεωρία της Επιτροπής 1881.