Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι το απόλυτο μικροτονικό μουσικό εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή της Βυζαντινής Μουσικής, ή για έναν Μουσικό ή Μαθητή της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηση οκτάβων), Κουμπιά-Πλήκτρα (Button Keys) In-app, και ήχους Ισοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώς και δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας ήχων Ισοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητης ρύθμισης κάθε πλήκτρου τῆς ὀκτάβας (τῆς ἐπιλεγμένης οἰκογένειας κλιμάκων) σε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέσεις/διέσεις).  Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιση Βάσης (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαστήματα),  διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογής Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνισης συχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνισης 72-ET (Ν-ΕΤ) μουσικών διαστημάτων μεταξύ των φθόγγων.

 

Τι περιλαμβάνει το κύριο πακέτο του Ισοκράτη-Πιάνο, στην τρέχουσα έκδοση 9:  

 1. Διαστήματα/Κλίμακες: Ισοσυγκερασμένη-72 Επιτροπής 1881 (βασική), και επίσης: Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881, Ασυγκέραστη Χρυσάνθου, Ασυγκέραστη Διδύμου, Ισοσυγκερασμένη-12 (Ευρωπαϊκή)
 2. Ήχοι: Ισοκράτης 1 (μόνη ανθρώπινη φωνή), Πιάνο, Συνθετική Χορωδία 1, Συνθετική Χορωδία sProΣυνθετική Χορωδία sPro light, Συνθετική Χορωδία sPro bass, Συνθετική Χορωδία 2
 3. Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12 72-ΕΤ (και Ν-ΕΤ) ηχομόρια/διαστήματα
 4. Ν-ισοσυγκερασμένα (Ν-ΕΤ) διαστήματα (δεκαδικά) με ρυθμιζόμενο Ν από 12-99999
 5. Χρονονόμος (βυζαντινός) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξύλινο ήχο, Μετρονόμος (ευρωπαϊκός)
 6. Δυνατότητα αυτομάτου συνεχούς πατήματος πλήκτρου όταν έχει επιλεγεί ήχος Ισοκράτη, συνθ. Χορωδίας
 7. Δυνατότητα ταυτόχρονου πατήματος πολλαπλών πλήκτρων/ήχων
 8. Πιάνο 97-πλήκτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιση οκτάβων), Απεικόνιση 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου)
 9. Βυζαντινό Πιάνο με βυζαντινά διαστήματα
 10. Ρύθμιση Χρόνου Fade-In και Χρόνου Απελευθέρωσης (Release Time), για πιστότερη αλλαγή των ήχων
 11. Ψηφιακή «οθόνη» απεικόνισης πληροφοριών
 12. Εμφάνιση τονικών διαστημάτων ανάμεσα στα πλήκτρα, Εμφάνιση συχνοτήτων επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα, Αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων
 13. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίες Παρασημαντικής, Νη, Πα, Βου, ..., Ντο, Ρε, Μι, ..., C, D, E, …
 14. 4 διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)
 15. Εμφάνιση αντιστοίχισης πλήκτρων πιάνου σε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολή μεγέθους πλήκτρων, Λογαριθμική Αυξομείωση έντασης ήχου
 16. Δυνατότητα χρήσης του Ισοκράτη στο μισό της οθόνης (για παράλληλο e-Book αναγνώστη), Επιλογή εικόνας υποβάθρου
 17. Υποστήριξη χρήσεως πολλαπλής αφής, πληκτρολογίου, ποντικιού (ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή/ταμπλέτας σας) 

 

Τα πακέτα Χρόες, και Κουμπιά-Πλήκτρα είναι ΔΩΡΕΑΝ στην τρέχουσα έκδοση:

 1. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app
 2. Χρόες, Βου/Ζω δίεση, In-app

 

Το πακέτο του Key Tuning που είναι ΔΩΡΕΑΝ στην τρέχουσα έκδοση::

 1. Τονική ανεξάρτητη ρύθμιση (Key Tuning / Scale Tuner) κάθε πλήκτρου της οκτάβας (της επιλεγμένης οικογένειας κλιμάκων) σε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app), Αποθήκευση τονικών ρυθμίσεων

 

Το πακέτο του Your Ison πουείναι ΔΩΡΕΑΝ στην τρέχουσα έκδοση::

 1. Δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας wav αρχείων Ισοκράτη “Your Ison” (In-app), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής! (piano soundboard)

 

Σημείωση: Τα υπόλοιπα του κυρίου πακέτα, μπορείτε να τα κατεβάσετε μέσα από τον Ισοκράτη-Πιάνο.

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

  Κατεβάστε την εφαρμογή Ισοκράτης Πιάνο από το Microsoft Windows Store

 

 

 

 

 

Έκδοση 8.0

Αγαπητοί φίλοι,

μόλις εκδόθηκε η Έκδοση 8.0 της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο (η πληρέστερη έκδοση μέχρι σήμερα), στην οποία έγιναν οι εξής προσθήκες:

 

* Ο ήχος Χορωδία sPro της έκδοσης 7, μετονομάστηκε σε Χορωδία sPro bass.

* Νέος ήχος Χορωδία sPro, στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο

* 4 επιπλέον δυνατότητες ήχων (+12), (-12), στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο, οι οποίοι ενδείκνυται να επιλεχθούν όταν η μετατόπιση βάσης (pitch shift) έχει επιλεγεί πάνω από 12 μόρια ή κάτω από -12 μόρια αντίστοιχα.

* Επιλογή των διαθέσιμων ήχων και από την κύρια οθόνη

* Επιλογή του βήματος (διαστήματος) μετατόπισης και από την κύρια οθόνη

* Επιλογή αυθαίρετης μετατόπισης βάσης (pitch shift) με απευθείας πληκτρολόγηση (η οποία αναλόγως θα περιοριστεί στα όρια που έχουν τεθεί)

 

Στην έκδοση 8.0 τα In-App Κουμπιά-Πλήκτρα και Χρόες, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

 

* Mπορείτε επίσης, να ρυθμίσετε (κουρδίσετε) και να ακούσετε οποιαδήποτε διαστήματα και κλίμακες (Key Tuning)οποιουδήποτε Θεωρητικού και Ιεροψάλτου της Βυζαντινής Μουσικής (In-app*) !

* Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας wav αρχεία Ισοκράτη (Your Ison), και να τα φορτώσετε/παίξετε στον Ισοκράτη Πιάνοεκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής (In-app*) !

*In-app σημαίνει ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν αγοραστεί από το AppStore των Windows μέσα από την εφαρμογή.

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

 

Δείτε όλες τις δυνατότητες εν συντομία, και διάφορες εικόνες οθόνης (screenshots) της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα: Ισοκράτης Πιάνο (έκδοση 8)

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 (Release 8.0) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!

 

Διαβάστε περισσότερα: Εγχειρίδιο χρήσης, Έκδοση 8 (Ισοκράτης Πιάνο)

Ισοκράτης Πιάνο Έκδοση 7 με Χορωδία sPro. Ισοκράτημα σε παλαιά ηχογράφηση του γ. Παναρέτου του Κύριε εκέκραξα γ' ήχου (το τικ τικ που ακούγεται είναι λόγω της παλαιάς ηχογράφησης). H πρωτότυπη ηχογράφηση είναι αναρτημένη στο Ψαλτολόγιον στον γ. Πανάρετο. Παρακαλώ συνδέστε τον ήχο στο Home Theater ή σε καλά ηχεία.

Isokratis Piano Release 7 with Choir sPro. Ison companion to an old recording by elder Panaretos of Kyrie ekekraxa of third mode (tik tik sound is from the old recording). The original recording is on the Psaltologion on g. Panaretos. Please output the sound to your Home Theater or good speakers.

Isokratis Piano Release 7: 

http://apps.microsoft.com/windows/app/8059790b-52d8-491c-b7fe-79244d70f3b3

http://psaltiki.gr/apps/isokratis-piano/2-isokratis-piano-gia-windows-8-1

 

Ο Ισοκράτης Πιάνο δημιουργήθηκε για τους εξής σκοπούς:

 • για την μουσικολογική έρευνα των μουσικών διαστημάτων,
 • για την ακριβή καταγραφή/εκτέλεση των μουσικών διαστημάτων,
 • ως βοηθητικό όργανο στην διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής),
 • ως βοηθητικό όργανο στην εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής), και
 • ως βοηθητικό όργανο ισοκρατήματος για την κατ’ οίκον εξάσκηση της Ψαλτικής

 

Π. Δ. Παπαδημητρίου
23/9/2014

 

Στο εγχειρίδιο χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο, σελ. 17, επεξηγούνται τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε για να προσθέσετε τους δικούς σας ήχους στον Ισοκράτη (δεδομένου ότι έχετε αγοράσει μέσα από την εφαρμογή την αντίστοιχη In-app δυνατότητα που το υποστηρίζει). Παρακάτω δίνονται επίσης για ευκολότερη πρόσβαση.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, ηχογραφήστε 9 αρχεία ισοκρατήματος τύπου wav στους εξής φθόγγους: 

 • κάτω δι, και ονομάστε το αρχείο 3g.wav
 • κάτω κε, και ονομάστε το αρχείο 3a.wav
 • κάτω ζω, και ονομάστε το αρχείο 3b.wav
 • Νη, και ονομάστε το αρχείο 4c.wav
 • Πα, και ονομάστε το αρχείο 4d.wav
 • Βου, και ονομάστε το αρχείο 4e.wav
 • Γα, και ονομάστε το αρχείο 4f.wav
 • Δι, και ονομάστε το αρχείο 4g.wav
 • Κε, και ονομάστε το αρχείο 4a.wav 

Διαβάστε περισσότερα: Πως να βάλετε τους δικούς σας ήχους στον Ισοκράτη Πιάνο

 

Αγαπητοί φίλοι, το θέμα με την εκτός σύνδεσης (offline) χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο επιλύθηκε με την έκδοση 6.1, η οποία εγκρίθηκε από την Microsoft και είναι διαθέσιμη μέσω του Windows Store.

 

Αν η ενημέρωση της εφαρμογής (update) δεν εμφανίζεται στο Store στον υπολογιστή σας:

Πηγαίνετε: Store -> Ρυθμίσεις -> Ενημερώσεις εφαρμογών -> πατήστε "Έλεγχος για ενημερώσεις"

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο, δείτε τα παρακάτω:

 

1. Αν η ενημέρωση της εφαρμογής (update) δεν εμφανίζεται στο Store στον υπολογιστή σας:

Πηγαίνετε: Store -> Ρυθμίσεις -> Ενημερώσεις εφαρμογών -> πατήστε "Έλεγχος για ενημερώσεις"

 

2. Αν η εφαρμογή δεν λειτουργεί μετά την ενημέρωση της (update):

Πηγαίνετε: Store -> Ρυθμίσεις -> Ενημερώσεις εφαρμογών -> Άδειες χρήσης εφαρμογών -> πατήστε "Συγχρονισμός αδειών χρήσης"

ή

απεγκαταστήσατε και εγκαταστήσατε πάλι την εφαρμογή Ισοκράτης Πιάνο.

 

Αν υπάρχουν άλλα θέματα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο : panayiotis [τελεία] apps {στο} gmail.com

Έκδοση 6.0

Αγαπητοί φίλοι,

μόλις εκδόθηκε η Έκδοση 6.0 της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο, στην οποία προστέθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης Κουμπιών-Πλήκτρων (Button Keys) αντί του Πιάνου.

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τα ρυθμιζόμενου μεγέθους Κουμπιά-Πλήκτρα (Button Keys(In-app*) ! Δίνεται η δυνατότητα να πατείτε πολλά πλήκτρα μαζί ταυτόχρονα (Hover mode), ή μόνο ένα που να μένει πατημένο (Hold mode) μέχρι να το (ξανα)πατήσετε ή να πατήσετε άλλο κουμπί (παρόμοια με τα πλήκτρα του Πιάνου). Επίσης τα Κουμπιά-Πλήκτρα μπορούν να κουρδιστούν ανεξάρτητα με το Key Tuning σε μικρο-κλίμακα της αρεσκείας σας!

Στην έκδοση 6.0 τα Κουμπιά-Πλήκτρα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Mπορείτε επίσης, να ρυθμίσετε (κουρδίσετε) και να ακούσετε οποιαδήποτε διαστήματα και κλίμακες (Key Tuning)οποιουδήποτε Θεωρητικού και Ιεροψάλτου της Βυζαντινής Μουσικής (In-app*) !

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας wav αρχεία Ισοκράτη (Your Ison), και να τα φορτώσετε/παίξετε στον Ισοκράτη Πιάνοεκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής (In-app*) !

*In-app σημαίνει ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν αγοραστεί από το AppStore των Windows μέσα από την εφαρμογή.

 

 

Δείτε όλες τις δυνατότητες εν συντομία, και διάφορες εικόνες οθόνης (screenshots) της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα: Έκδοση 6.0, Ισοκράτης Πιάνο για Windows 8.1

Το εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 6.0 (Release 6.0) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!

Διαβάστε περισσότερα: Εγχειρίδιο χρήσης, Έκδοση 6.0

Βίντεο με μικροτονικά διαστήματα στον Πα (D) (στην 1200ET τυπική κλίμακα της δυτικής μουσικής).

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο.

 

Χρυσή Έκδοση 5

Αγαπητοί φίλοι,

μόλις εκδόθηκε η Χρυσή Έκδοση 5 της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο!

Με την έκδοση αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε και να ακούσετε οποιαδήποτε διαστήματα και κλίμακες, οποιουδήποτε Θεωρητικού και Ιεροψάλτου της Βυζαντινής Μουσικής (In-app*) !

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας wav αρχεία Ισοκράτη, και να τα παίξετε στον Ισοκράτη Πιάνο, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής (In-app*) !

*In-app σημαίνει ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν αγοραστεί από το AppStore των Windows μέσα από την εφαρμογή.

 

Δείτε όλες τις δυνατότητες εν συντομία: 

 1. Τονική ανεξάρτητη ρύθμιση (Key Tuning / Scale Tuner) κάθε πλήκτρου της οκτάβας (της επιλεγμένης οικογένειας κλιμάκων) σε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app), Αποθήκευση τονικών ρυθμίσεων
 2. Διαστήματα/Κλίμακες: Ισοσυγκερασμένη-72 Επιτροπής 1881 (βασική), και επίσης: Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881, Ασυγκέραστη Χρυσάνθου, Ασυγκέραστη Διδύμου, Ισοσυγκερασμένη-12 (Ευρωπαϊκή)
 3. Ήχοι: Ισοκράτης 1 (μόνη ανθρώπινη φωνή), Πιάνο, Συνθετική Χορωδία 1, Συνθετική Χορωδία 2
 4. Δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας wav αρχείων Ισοκράτη “Your Ison” (In-app), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής! (piano soundboard)
 5. Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12 72-ΕΤ (και Ν-ΕΤ) ηχομόρια/διαστήματα
 6. Ν-ισοσυγκερασμένα (Ν-ΕΤ) διαστήματα (δεκαδικά) με ρυθμιζόμενο Ν από 12-99999
 7. Χρονονόμος (βυζαντινός) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξύλινο ήχο, Μετρονόμος (ευρωπαϊκός)
 8. Δυνατότητα αυτομάτου συνεχούς πατήματος πλήκτρου όταν έχει επιλεγεί ήχος Ισοκράτη, συνθ. Χορωδίας
 9. Δυνατότητα ταυτόχρονου πατήματος πολλαπλών πλήκτρων/ήχων
 10. Πιάνο 97-πλήκτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιση οκτάβων), Απεικόνιση 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου)
 11. Βυζαντινό Πιάνο με βυζαντινά διαστήματα
 12. Ρύθμιση Χρόνου Απελευθέρωσης (Release Time), για πιστότερη αλλαγή των ήχων
 13. Χρόες, Βου/Ζω δίεση (In-app, δωρεάν)
 14. Ψηφιακή «οθόνη» απεικόνισης πληροφοριών
 15. Εμφάνιση τονικών διαστημάτων ανάμεσα στα πλήκτρα, Εμφάνιση συχνοτήτων επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα, Αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων
 16. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίες Παρασημαντικής, Νη, Πα, Βου, ..., Ντο, Ρε, Μι, ..., C, D, E, …
 17. 4 διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)
 18. Εμφάνιση αντιστοίχισης πλήκτρων πιάνου σε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολή μεγέθους πλήκτρων, Λογαριθμική Αυξομείωση έντασης ήχου
 19. Δυνατότητα χρήσης του Ισοκράτη στο μισό της οθόνης (για παράλληλο e-Book αναγνώστη), Επιλογή εικόνας υποβάθρου
 20. Υποστήριξη χρήσεως πολλαπλής αφής, πληκτρολογίου, ποντικιού (ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή/ταμπλέτας σας) 

  

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

Διαβάστε περισσότερα: Χρυσή Έκδοση 5! Ισοκράτης Πιάνο γιά Windows 8.1

Το εγχειρίδιο χρήσης της Χρυσής Έκδοσης 5 (Release 5) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!

Διαβάστε περισσότερα: Εγχειρίδιο χρήσης, Χρυσή Έκδοση 5η

Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι στο #1 της κατηγορίας "Top grossing apps" (best-sellers apps) - 25/7/2014, ανάμεσα σε όλες τις εφαρμογές, του ελληνικού Microsoft Windows store (προσβάσιμο από τον υπολογιστή/ταμπλέτα σας).

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας!

Η διατονική κλίμακα της Επιτροπής [12-10-8-12-12-10-8] και διάφοροι Ζω εν υφέσει (διάφοροι Ζω στο κατέβασμα), για μουσικολογικά συμπεράσματα.

Ισοκράτης Πιάνο (pre) Release 5

 

Η κλίμακα του δευτέρου ήχου της βυζαντινής μουσικής (καθιερωμένη θεωρία) 8-14-8-12-8-14-8 (Επιτροπή 1881), σε σύγκριση με του Σίμωνος Καρά 7.5-16-6.5-12-7.5-16-6.5.

Οι βου και ζω του Σίμωνα Καρά είναι κατά 1.5 μόριο ψηλότεροι των αντίστοιχων διατονικών.

Ισοκράτης Πιάνο (pre) Release 5: individual key pitch tuning 

Το εγχειρίδιο χρήσης ανανεώθηκε με την νέα έκδοση (Release 4) της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο με τις εξής προσθήκες: 

Μετρονόμος

* Ν-ισοσυγκερασμένα (Ν-ΕΤ) διαστήματα (δεκαδικά) με ρυθμιζόμενο Ν από 12-99999

* Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά N-ET μόρια/διαστήματα

Διαβάστε περισσότερα: Ισοκράτης Πιάνο, Έκδοση 4η, Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 3

Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Ψάλτη, ή Μαθητή της Ψαλτικής Τέχνης (ήτοι Βυζαντινής Μουσικής), ή για έναν Μουσικό ή Μαθητή της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Διαθέτει Πιάνο 97-πλήκτρων (με μετατόπιση οκτάβων) και περιέχει ήχους Ισοκράτη (ανθρώπινη φωνή), Πιάνου και Συνθετικών Χορωδιών. Διαθέτει Χρονονόμο, και δυνατότητα επιλογής Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνισης συχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνισης των διαστημάτων μεταξύ των φθόγγων.

 

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

Διαβάστε περισσότερα: Ισοκράτης Πιάνο γιά Windows 8.1 - Έκδοση 3

Κυκλοφόρησε η 4η έκδοση της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο με τις εξής προσθήκες: 

 

* Μετρονόμος

* Ν-ισοσυγκερασμένα (Ν-ΕΤ) διαστήματα (δεκαδικά) με ρυθμιζόμενο Ν από 12-99999

* Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά N-ET μόρια/διαστήματα

* Επιδιόρθωση λάθους στον Χρόνο Απελευθέρωσης (Release Time)

Διαβάστε περισσότερα: Ισοκράτης Πιάνο: Κυκλοφόρησε η 4η έκδοση

Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι στο #1 της κατηγορίας "Top grossing apps" (best-sellers apps), ανάμεσα σε όλες τις εφαρμογές, του ελληνικού Microsoft Windows store (προσβάσιμο από τον υπολογιστή/ταμπλέτα σας).

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας!

Εγχειρίδιο χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο, της 3ης έκδοσης.

Διαβάστε περισσότερα: Εγχειρίδιο χρήσης (Ισοκράτης Πιάνο, έκδοση 3.0.0)

Σε αυτό το βίντεο συγκρίνεται η συγκερασμένη κλίμακα 8-14-8-12-8-14-8 της Επιτροπής 1881, με την ασυγκέραστη της Επιτροπής, και με την ασυγκέραστη του Χρυσάνθου σύμφωνα με τα άρθρα:

http://psaltiki.gr/papers/16-chrysanthos-scales-temperament

http://psaltiki.gr/papers/13-tone-2-scale-chrysanthos  

Επίσης στο τέλος του βίντεο, δίνεται η ακουστική της «ομοίας» διφωνίας.

Να τονισθεί ότι η καθιερωμένη θεωρία των κλιμάκων στην Βυζαντινή Μουσική είναι η θεωρία της Επιτροπής 1881.

Ἕνα βίντεο μὲ τὴν χρήση τῆς ἐφαρμογῆς Ἰσοκράτης Πιάνο.

Ἕνα βίντεο μὲ τὴν χρήση τῆς ἐφαρμογῆς ὡς Ἰσοκράτη.

Έκδοση 8.0

Αγαπητοί φίλοι,

μόλις εκδόθηκε η Έκδοση 8.0 της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο (η πληρέστερη έκδοση μέχρι σήμερα), στην οποία έγιναν οι εξής προσθήκες:

 

* Ο ήχος Χορωδία sPro της έκδοσης 7, μετονομάστηκε σε Χορωδία sPro bass.

Νέος ήχος Χορωδία sPro, στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο

4 επιπλέον δυνατότητες ήχων (+12), (-12), στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο, οι οποίοι ενδείκνυται να επιλεχθούν όταν η μετατόπιση βάσης (pitch shift) έχει επιλεγεί πάνω από 12 μόρια ή κάτω από -12 μόρια αντίστοιχα.

Επιλογή των διαθέσιμων ήχων και από την κύρια οθόνη

Επιλογή του βήματος (διαστήματος) μετατόπισης και από την κύρια οθόνη

* Επιλογή αυθαίρετης μετατόπισης βάσης (pitch shift) με απευθείας πληκτρολόγηση (η οποία αναλόγως θα περιοριστεί στα όρια που έχουν τεθεί)

 

Στην έκδοση 8.0 τα In-App Κουμπιά-Πλήκτρα και Χρόες, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

 

* Mπορείτε επίσης, να ρυθμίσετε (κουρδίσετε) και να ακούσετε οποιαδήποτε διαστήματα και κλίμακες (Key Tuning)οποιουδήποτε Θεωρητικού και Ιεροψάλτου της Βυζαντινής Μουσικής (In-app*) !

* Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας wav αρχεία Ισοκράτη (Your Ison), και να τα φορτώσετε/παίξετε στον Ισοκράτη Πιάνοεκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής (In-app*) !

*In-app σημαίνει ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν αγοραστεί από το AppStore των Windows μέσα από την εφαρμογή.

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

 

Δείτε όλες τις δυνατότητες εν συντομία, και διάφορες εικόνες οθόνης (screenshots) της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα: Ισοκράτης Πιάνο γιά Windows 8.1