Σε αυτό το βίντεο συγκρίνεται η συγκερασμένη κλίμακα 8-14-8-12-8-14-8 της Επιτροπής 1881, με την ασυγκέραστη της Επιτροπής, και με την ασυγκέραστη του Χρυσάνθου σύμφωνα με τα άρθρα:

http://psaltiki.gr/papers/16-chrysanthos-scales-temperament

http://psaltiki.gr/papers/13-tone-2-scale-chrysanthos  

Επίσης στο τέλος του βίντεο, δίνεται η ακουστική της «ομοίας» διφωνίας.

Να τονισθεί ότι η καθιερωμένη θεωρία των κλιμάκων στην Βυζαντινή Μουσική είναι η θεωρία της Επιτροπής 1881.