Εγχειρίδιο χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο, της 3ης έκδοσης.