Έκδοση 3

Ο Ισοκράτης Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Ψάλτη, ή Μαθητή της Ψαλτικής Τέχνης (ήτοι Βυζαντινής Μουσικής), ή για έναν Μουσικό ή Μαθητή της Ευρωπαϊκής Μουσικής. Διαθέτει Πιάνο 97-πλήκτρων (με μετατόπιση οκτάβων) και περιέχει ήχους Ισοκράτη (ανθρώπινη φωνή), Πιάνου και Συνθετικών Χορωδιών. Διαθέτει Χρονονόμο, και δυνατότητα επιλογής Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνισης συχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνισης των διαστημάτων μεταξύ των φθόγγων.

 

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

 

Χαρακτηριστικά: 

- Οικογένειες Κλιμάκων:

 • Επιτροπής 1881 Οικ. Πατριαρχείου (72-ΕΤ) 
 • Επιτροπής 1881 Οικ. Πατριαρχείου (ασυγκέραστες)
 • Χρυσάνθου (ασυγκέραστες)
 • Διδύμου (ασυγκέραστες)
 • 12-ΕΤ ισοσυγκερασμένη (κλίμακα πιάνου)

- Ήχοι:

 • Ισοκράτης 1 (ανθρώπινη φωνή)
 • Πιάνο 
 • Συνθετική Χορωδία 1
 • Συνθετική Χορωδία 2

- Χρόες, Ζω/Βου δίεση

- Συνύπαρξη ὅλων τῶν τόνων τῶν κλιμάκων τῶν διαφόρων γενῶν (διατονικοῦ, χρωματικοῦ, ἐναρμονίου)

- Πιάνο 97 πλήκτρων, C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιση οκτάβων)

- Δυνατότητα ταυτόχρονου πατήματος πολλών πλήκτρων

- Απεικόνιση 2-4 πλήρων οκτάβων

- Δυνατότητα μετατόπισης οκτάβων

- Χρονονόμος με ψηφιακό λαμπτήρα και ξύλινο ήχο

- Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 12.0 (72-ΕΤ)-μόρια

- Ρύθμιση χρόνου απελευθέρωσης ήχου/πλήκτρου (Release Time)

- 4 διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)

- Ψηφιακή Οθόνη «LCD» απεικόνισης χρήσιμων πληροφοριών

- Δυνατότητα αποθήκευσης εξατομικευμένων ρυθμίσεων

- Δυνατότητα εμφάνισης Μαρτυριών στα πλήκτρα

- Επιλογές Μαρτυριών:

 • Μαρτυρίες Παρασημαντικής
 • Μαρτυρίες φθόγγων (Νη, Πα, Βου, ...)
 • Μαρτυρίες ευρωπαϊκών φθόγγων (Ντο, Ρε, Μι, ...)
 • Μαρτυρίες αμερικάνικων φθόγγων (C, D, E, …)

Εμφάνιση τονικών (72-ΕΤ) διαστημάτων ανάμεσα στα πλήκτρα

- Εμφάνιση συχνοτήτων των φθόγγων επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα

- Εμφάνιση αντιστοίχισης πλήκτρων πιάνου σε πλήκτρα πληκτρολογίου

- Επιλογή τοποθέτησης μαύρων πλήκτρων (στο κέντρο ή σαν πιάνο)

- Μεταβολή μεγέθους πλήκτρων

- Δυνατότητα αυτομάτου συνεχούς πατήματος πλήκτρου όταν έχει επιλεγεί ήχος Ισοκράτη

- Δυνατότητα χρήσης του Ισοκράτη στο μισό της οθόνης (για παράλληλο e-Book αναγνώστη)

- Επιλογή εικόνας υποβάθρου

- Λογαριθμική αυξομείωση (ανεξάρτητη της συσκευής) έντασης ήχου

Εγχειρίδιο χρήσης

 

 

 

 

Έκδοση 1.0.0

Χαρακτηριστικά: 

-Κλίμακες Επιτροπής Οικ. Πατριαρχείου του 1881, και ευρωπαϊκή για σύγκριση

-Ήχοι Ισοκράτη, Πιάνου, Συνθετικής Φωνής

-Χρονονόμος με ψηφιακό λαμπτήρα και ξύλινο ήχο

-Δυνατότητα αυτομάτου συνεχούς πατήματος πλήκτρου όταν έχει επιλεγεί ήχος Ισοκράτη

-Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 12.0 κόμματα (στα 72)

-4 διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)

-Απεικόνιση 2-4 πλήρων οκτάβων

-Χρόες, Βου/Ζω δίεση

-Οθόνη απεικόνισης πληροφοριών

-Μεταβολή μεγέθους πλήκτρων

-Αυξομείωση έντασης ήχου

-Εμφάνιση μαρτυριών στα πλήκτρα

-Εμφάνιση τονικών διαστημάτων ανάμεσα στα πλήκτρα

-Εμφάνιση αντιστοίχισης πλήκτρων πιάνου σε πλήκτρα πληκτρολογίου

-Δυνατότητα χρήσης του Ισοκράτη στο μισό της οθόνης (για παράλληλο e-Book αναγνώστη)

-Επιλογή εικόνας υποβάθρου

 

Isokratis Piano is the absolute tool for the Byzantine Chanter or Student of Byzantine Music or anyone wanting to get into the Byzantine Music. It contains Isokratis, Piano and Synthetic Voice sounds, Chrononome, and Scale selection capabilities. It also contains display for the notes' frequencies, and capability of depicting the musical distance between notes, among other features.