Ἕνα βίντεο μὲ τὴν χρήση τῆς ἐφαρμογῆς ὡς Ἰσοκράτη.