Η διατονική κλίμακα της Επιτροπής [12-10-8-12-12-10-8] και διάφοροι Ζω εν υφέσει (διάφοροι Ζω στο κατέβασμα), για μουσικολογικά συμπεράσματα.

Ισοκράτης Πιάνο (pre) Release 5