Βίντεο με μικροτονικά διαστήματα στον Πα (D) (στην 1200ET τυπική κλίμακα της δυτικής μουσικής).

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο.