Το εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 6.0 (Release 6.0) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!