Στο εγχειρίδιο χρήσης του Ισοκράτη Πιάνο, σελ. 17, επεξηγούνται τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε για να προσθέσετε τους δικούς σας ήχους στον Ισοκράτη (δεδομένου ότι έχετε αγοράσει μέσα από την εφαρμογή την αντίστοιχη In-app δυνατότητα που το υποστηρίζει). Παρακάτω δίνονται επίσης για ευκολότερη πρόσβαση.

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, ηχογραφήστε 9 αρχεία ισοκρατήματος τύπου wav στους εξής φθόγγους: 

  • κάτω δι, και ονομάστε το αρχείο 3g.wav
  • κάτω κε, και ονομάστε το αρχείο 3a.wav
  • κάτω ζω, και ονομάστε το αρχείο 3b.wav
  • Νη, και ονομάστε το αρχείο 4c.wav
  • Πα, και ονομάστε το αρχείο 4d.wav
  • Βου, και ονομάστε το αρχείο 4e.wav
  • Γα, και ονομάστε το αρχείο 4f.wav
  • Δι, και ονομάστε το αρχείο 4g.wav
  • Κε, και ονομάστε το αρχείο 4a.wav 

 

Το ύψος του κάθε φθόγγου ισοκρατήματος, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διαστήματα της Επιτροπής, δηλ. 12-10-8-12-12-10-8 (Hint: Για να βρείτε το ύψος του κάθε φθόγγου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ισοκράτη Πιάνο).

Σημειώστε ότι μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε και βαρύτερες οκτάβες στον ίδιο φθόγγο. Επίσης, μπορείτε αργότερα να κουρδίσετε περαιτέρω αυτούς τους ήχους μέσα στον Ισοκράτη Πιάνο με ακρίβεια από 1/100 του μορίου (72ΕΤ), εφόσον έχετε το Key Tuning In-app).

Τα αρχεία wav πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές

Συχνότητα δειγματοληψίας (Sample rate) = 44100Hz

Μέγεθος δείγματος (Sample size) = 16 bit

Αφού δημιουργήσετε αυτά τα 9 αρχεία, και τα ονομάσετε ως προανεφέρθη, τα σώζετε σε έναν νέο φάκελο (new folder) στον υπολογιστή σας, π.χ. όνομα φακέλου: Isokratis Piano.

Πηγαίνετε στις Επιλογές Ήχου κάτω-κάτω και πατάτε το "Your Ison" Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις, δείτε σ. 4 του εγχειριδίου χρήσης.

Πατάτε το κουμπί "Επιλέξτε Φάκελο" (δείτε σ. 17 του εγχειριδίου χρήσης), και επιλέγετε τον φάκελο Isokratis Piano όπου σώσατε τα αρχεία σας ισοκρατήματος.

Τέλος πατάτε το "Φόρτωση Φακέλλου", και πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας αρχεία ισοκρατήματος πηγαίνοντας: 

Επιλογές Ήχου -> Διαθέσιμοι Ήχοι -> Your Ison Ισοκράτης

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην παραπάνω διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το email μας μέσα στην εφαρμογή, να σας βοηθήσουμε.