Ο Ισοκράτης Πιάνο δημιουργήθηκε για τους εξής σκοπούς:

  • για την μουσικολογική έρευνα των μουσικών διαστημάτων,
  • για την ακριβή καταγραφή/εκτέλεση των μουσικών διαστημάτων,
  • ως βοηθητικό όργανο στην διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής),
  • ως βοηθητικό όργανο στην εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής (Ψαλτικής), και
  • ως βοηθητικό όργανο ισοκρατήματος για την κατ’ οίκον εξάσκηση της Ψαλτικής

Προσωπικά, δὲν εἶμαι σύμφωνος μὲ τὴν χρήση κανενὸς μηχανικοῦ/ψηφιακοῦ ἰσοκρατήματος στὴν Ἐκκλησία.

Π. Δ. Παπαδημητρίου
23/9/2014