Εκτύπωση

Ο Ισοκράτης Πιάνο δημιουργήθηκε για τους εξής σκοπούς:

Προσωπικά, δὲν εἶμαι σύμφωνος μὲ τὴν χρήση κανενὸς μηχανικοῦ/ψηφιακοῦ ἰσοκρατήματος στὴν Ἐκκλησία.

Π. Δ. Παπαδημητρίου
23/9/2014