Ισοκράτης Πιάνο Έκδοση 7 με Χορωδία sPro. Ισοκράτημα σε παλαιά ηχογράφηση του γ. Παναρέτου του Κύριε εκέκραξα γ' ήχου (το τικ τικ που ακούγεται είναι λόγω της παλαιάς ηχογράφησης). H πρωτότυπη ηχογράφηση είναι αναρτημένη στο Ψαλτολόγιον στον γ. Πανάρετο. Παρακαλώ συνδέστε τον ήχο στο Home Theater ή σε καλά ηχεία.

Isokratis Piano Release 7 with Choir sPro. Ison companion to an old recording by elder Panaretos of Kyrie ekekraxa of third mode (tik tik sound is from the old recording). The original recording is on the Psaltologion on g. Panaretos. Please output the sound to your Home Theater or good speakers.

Isokratis Piano Release 7: 

http://apps.microsoft.com/windows/app/8059790b-52d8-491c-b7fe-79244d70f3b3

http://psaltiki.gr/apps/isokratis-piano/2-isokratis-piano-gia-windows-8-1