Πρόταση: για καλύτερη ηχητική εμπειρία, ως έχουμε προείπει συνιστάται η σύνδεση του Ισοκράτη Πιάνου σε καλά ηχεία ή στο home theater (τα ηχεία της ταμπλέτας, ή φθηνά ηχεία υπολογιστή, δεν ενδείκνυνται για αξιόλογη ηχητική εμπειρία).

Εναλλακτικά, μια αξιόλογη αγορά για την τιμή τους είναι τα 2.1 ηχεία Creative T3300 τα οποία "βγάζουν" ωραία μπάσα.