Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 (Release 8.0) του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο!