Έκδοση 8.0

Αγαπητοί φίλοι,

μόλις εκδόθηκε η Έκδοση 8.0 της εφαρμογής Ισοκράτης Πιάνο (η πληρέστερη έκδοση μέχρι σήμερα), στην οποία έγιναν οι εξής προσθήκες:

 

* Ο ήχος Χορωδία sPro της έκδοσης 7, μετονομάστηκε σε Χορωδία sPro bass.

* Νέος ήχος Χορωδία sPro, στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο

* 4 επιπλέον δυνατότητες ήχων (+12), (-12), στο κύριο πακέτο του Ισοκράτη Πιάνο, οι οποίοι ενδείκνυται να επιλεχθούν όταν η μετατόπιση βάσης (pitch shift) έχει επιλεγεί πάνω από 12 μόρια ή κάτω από -12 μόρια αντίστοιχα.

* Επιλογή των διαθέσιμων ήχων και από την κύρια οθόνη

* Επιλογή του βήματος (διαστήματος) μετατόπισης και από την κύρια οθόνη

* Επιλογή αυθαίρετης μετατόπισης βάσης (pitch shift) με απευθείας πληκτρολόγηση (η οποία αναλόγως θα περιοριστεί στα όρια που έχουν τεθεί)

 

Στην έκδοση 8.0 τα In-App Κουμπιά-Πλήκτρα και Χρόες, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

 

* Mπορείτε επίσης, να ρυθμίσετε (κουρδίσετε) και να ακούσετε οποιαδήποτε διαστήματα και κλίμακες (Key Tuning)οποιουδήποτε Θεωρητικού και Ιεροψάλτου της Βυζαντινής Μουσικής (In-app*) !

* Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας wav αρχεία Ισοκράτη (Your Ison), και να τα φορτώσετε/παίξετε στον Ισοκράτη Πιάνοεκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής (In-app*) !

*In-app σημαίνει ότι η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν αγοραστεί από το AppStore των Windows μέσα από την εφαρμογή.

 

Το 24-σελίδων εγχειρίδιο χρήσης της Έκδοσης 8.0 του Ισοκράτη Πιάνο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

  Κατεβάστε το από το Microsoft Windows Store

 

Δείτε όλες τις δυνατότητες εν συντομία, και διάφορες εικόνες οθόνης (screenshots) της εφαρμογής

 

 1. Τονική ανεξάρτητη ρύθμιση (Key Tuning / Scale Tuner) κάθε πλήκτρου της οκτάβας (της επιλεγμένης οικογένειας κλιμάκων) σε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app), Αποθήκευση τονικών ρυθμίσεων
 2. Διαστήματα/Κλίμακες: Ισοσυγκερασμένη-72 Επιτροπής 1881 (βασική), και επίσης: Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881, Ασυγκέραστη Χρυσάνθου, Ασυγκέραστη Διδύμου, Ισοσυγκερασμένη-12 (Ευρωπαϊκή)
 3. Ήχοι: Ισοκράτης 1 (μόνη ανθρώπινη φωνή), Πιάνο, Συνθετική Χορωδία 1, Συνθετική Χορωδία sProΣυνθετική Χορωδία sPro bass, Συνθετική Χορωδία 2
 4. Δυνατότητα φόρτωσης των δικών σας wav αρχείων Ισοκράτη “Your Ison” (In-app), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της εφαρμογής! (piano soundboard)
 5. Μετατόπιση Βάσης (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12 72-ΕΤ (και Ν-ΕΤ) ηχομόρια/διαστήματα
 6. Ν-ισοσυγκερασμένα (Ν-ΕΤ) διαστήματα (δεκαδικά) με ρυθμιζόμενο Ν από 12-99999
 7. Χρονονόμος (βυζαντινός) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξύλινο ήχο, Μετρονόμος (ευρωπαϊκός)
 8. Δυνατότητα αυτομάτου συνεχούς πατήματος πλήκτρου όταν έχει επιλεγεί ήχος Ισοκράτη, συνθ. Χορωδίας
 9. Δυνατότητα ταυτόχρονου πατήματος πολλαπλών πλήκτρων/ήχων
 10. Πιάνο 97-πλήκτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιση οκτάβων), Απεικόνιση 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου)
 11. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app
 12. Βυζαντινό Πιάνο με βυζαντινά διαστήματα
 13. Ρύθμιση Χρόνου Απελευθέρωσης (Release Time), για πιστότερη αλλαγή των ήχων
 14. Χρόες, Βου/Ζω δίεση (In-app, δωρεάν)
 15. Ψηφιακή «οθόνη» απεικόνισης πληροφοριών
 16. Εμφάνιση τονικών διαστημάτων ανάμεσα στα πλήκτρα, Εμφάνιση συχνοτήτων επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα, Αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων
 17. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίες Παρασημαντικής, Νη, Πα, Βου, ..., Ντο, Ρε, Μι, ..., C, D, E, …
 18. 4 διαφορετικές συχνότητες αναφοράς (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)
 19. Εμφάνιση αντιστοίχισης πλήκτρων πιάνου σε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολή μεγέθους πλήκτρων, Λογαριθμική Αυξομείωση έντασης ήχου
 20. Δυνατότητα χρήσης του Ισοκράτη στο μισό της οθόνης (για παράλληλο e-Book αναγνώστη), Επιλογή εικόνας υποβάθρου
 21. Υποστήριξη χρήσεως πολλαπλής αφής, πληκτρολογίου, ποντικιού (ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή/ταμπλέτας σας) 

   

Screenshots: