Το Ψαλτικό Πιάνο είναι μια εφαρμογή με σκοπό την βοήθεια των μαθητών στην εκμάθηση της Ψαλτικής Τέχνης. Έχει 3 επιλογές κλιμάκων, την ασυγκέραστη (9/8-800/729-27/25) και την συγκερασμένη (12-10-8) της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1881), καθώς επίσης και την ισοσυγκερασμένη (ευρωπαϊκή) για σύγκριση (οπότε μετατρέπεται σε κλασσικό πιάνο). Επίσης έχει την δυνατότητα μετατόπισης της κλίμακας μέχρι και -24 μόρια (στα 72).

Περιγραφή

Το Ψαλτικό Πιάνο είναι μια εφαρμογή με σκοπό την βοήθεια των μαθητών στην εκμάθηση της Ψαλτικής Τέχνης. Έχει 3 επιλογές κλιμάκων, την ασυγκέραστη (9/8-800/729-27/25) και την συγκερασμένη (12-10-8) της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1881), καθώς επίσης και την ισοσυγκερασμένη (ευρωπαϊκή) για σύγκριση (οπότε μετατρέπεται σε κλασσικό πιάνο). Επίσης έχει την δυνατότητα μετατόπισης της κλίμακας μέχρι και -24 μόρια (στα 72). 

 

Χαρακτηριστικά

  • Κλίμακες Επιτροπής 1881 Οικ. Πατριαρχείου (72-ΕΤ) 
  • Κλίμακες Επιτροπής 1881 Οικ. Πατριαρχείου (ασυγκέραστες)
  • Κλίμακα 12-ΕΤ ισοσυγκερασμένη (κλίμακα πιάνου)
  • Μετατόπιση Βάσης μέχρι και -24 μόρια (72-ΕΤ)
  • Ρυθμιζόμενος αριθμός άσπρων πλήκτρων πιάνου 

 


Διαβάστε περισσότερα: Πιάνο Ψαλτικό (έκδοση 1.1)