Ἐκδόσεις· κατ᾽ ἀντίστροφη χρονολογικὴ σειρά.

 

Ἔκδοση 5.0--Ὑποστήριξη γιά iOS 7.1.

Ἔκδοση 4.0--Προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Ὥρα Θ᾽, 2. Χαιρετισμοὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 3. Ἀπολυτίκια Ἁγίου Στυλιανοῦ καὶ Ἁγίου Ἐφραῖμ (Νέας Μάκρης).

Ἔκδοση 3.2--Προστέθηκε ἡ ἐξῆς λειτουργία: μἐ διπλὀ πάτημα στὀ κείμενο ἐξαφανίζεται/ἐμφανίζεται ἡ κόκκινη γραμμὴ πλοήγησης.

Ἔκδοση 3.1--Ὑποστήριξη ὀριζοντίου ἀνάγνωσης τῶν κειμένων και γιὰ συσκευὲς μέ iOS 6. Ἐπίσης προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Ἁγνὴ Παρθένε, 2. Ψαλμός ΡΚ᾽(120ός).

Ἔκδοση 3.0--Ὑποστήριξη γιά iOS 6, καί iPhone 4.0 ἰντσῶν.

Ἔκδοση 2.4--Προστέθηκε βραδυνὴ προσευχὴ τοῦ Ὁσίου Ἐφραῖμ τοῦ Σύρου.

Ἔκδοση 2.3--Προστέθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ἔκδοση 2.2--Προστέθηκε ἡ Ἀναστάσιμη προσευχή.

Ἔκδοση 2.1--Προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Ν᾽ Ψαλμός (50ός), 2. Δεκαέξι ἀπολυτίκια Ἁγίων καὶ Ἑορτῶν.

Ἔκδοση 2.0--Ὑποστήριξη γιά iOS 5, iPad καί iPhone/iPod πρώτης γενιᾶς (iOS 3.1.3). Ἐπίσης προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Προσευχὴ Ἐνόπλων Δυνάμεων, 2. Προσευχὴ Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, 3. Προσευχὴ τῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Ὄπτινα, 4. Προσευχὴ Ὁσίου Ἐφραῖμ τοῦ Σύρου.

Ἔκδοση 1.2--Προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Σύντομη Προσευχή, 2. Κανὼν Ἀκαθίστου Ὕμνου, 3. Κανὼν εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελο, 4. Μακαρισμοὶ τοῦ Κυρίου.--Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὶς ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας» (www.toperivoli.gr) ποὺ εὐγενῶς προσέφεραν τὸ κείμενο τῶν #2,#3 Προσευχῶν. Τὰ κείμενα ἐλεγχθήκανε καὶ ἐπεξεργαστήκανε περαιτέρω γιὰ νὰ ταιριάξουν μὲ τὸ σχῆμα (format) τοῦ παρόντος Προσευχηταρίου.

Ἔκδοση 1.1--Ἐκτενέστατη διαμόρφωση τῆς παρουσίασης τῶν κειμένων. Ἐπίσης προστέθηκαν οἱ προσευχές: 1. Μεγάλη Παράκληση, 2. Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως, 3. Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.--Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὶς ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας» (www.toperivoli.gr) καὶ τὶς ἐκδόσεις «Ἀθ. Σταμούλης» (www.stamoulis.gr) ποὺ εὐγενῶς προσέφεραν τὸ κείμενο δύο (#2,#3) καὶ μιᾶς (#1) Προσευχῶν ἀντίστοιχα, κατόπιν αἰτήματός μας. Τὰ κείμενα ἐλεγχθήκανε καὶ ἐπεξεργαστήκανε περαιτέρω γιὰ νὰ ταιριάξουν μὲ τὸ σχῆμα (format) τοῦ παρόντος Προσευχηταρίου.

Ἔκδοση 1.0--Τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Προσευχητάριο γιὰ κινητὰ τηλέφωνα. Περιέχει βασικὲς προσευχὲς τῆς ἡμέρας γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό: 1. Πρωϊνὴ προσευχή, 2. Ἑξάψαλμο, 3. Εὐχὲς τῆς Τράπεζας, 4. Μικρὸ Ἀπόδειπνο, 5. Χαιρετισμοὺς στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 6. Μικρὴ Παράκληση. Ἐπίσης περιέχει καὶ κατάλογο μὲ τὶς Νηστείες τοῦ Ἑνιαυτοῦ.

 

Βοηθήματα: ἐκδόσεις ἐπιμελείᾳ Βαρ­θο­λομαίου Κουτλουμουσιανοῦ: Μ. ᾨρο­λόγιον, ἐκδ. Βενετίας 1851, 1884, (καὶ Σαλιβέρου)· Παρακλητική, ἐκδ. Βενε­τί­ας 1858, 1881· Τριῴδιον, ἐκδ. Βενε­τί­ας 1876, καὶ διάφορα Προσευχη­τά­ρια.

 

 

Διάφορα ἄλλα στοιχεῖα τῆς ἐφαρμογῆς.

 

9/10/14 52500+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς παγκοσμίως.

13/8/12 33000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς παγκοσμίως.

30/7/12 24000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό App Store.

26/3/12 20000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό App Store.

30/6/11 10000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό App Store.

17/4/11 6000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό App Store.

11/4/11 3000+ ἐγκαταστάσεις σὲ συσκευὲς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό App Store.

10/4/11 1η θέση στό Top Free Apps στὸ Ἑλληνικό App Store στὴν κατηγορία Reference.

10/4/11 2η θέση στό Top Free Apps στὸ Ἑλληνικό App Store ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς κατηγορίες.

8/4/11 Ἔκδοση 1.0

 

 

 

Copyright © 2014-2022 Ψαλτική (Βυζαντινή Μουσική), powered by Ἀναλόγιον.