Τὸ Προσευχητάριον εἶναι διαθέσιμο πλέον καὶ γιὰ ΠαραθυρόΦωνο (Windows Phone).

Copyright © 2014-2022 Ψαλτική (Βυζαντινή Μουσική), powered by Ἀναλόγιον.