Η παρούσα εργασία, δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 2005 στο kithara.gr, και παρουσιάζει τις κλίμακες της Μουσικής Επιτροπής 1881 σε κλασματικούς λόγους, και σε συγκερασμούς. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία μας του συγκερασμού κλιμάκων. Αυτή η εργασία είναι εισαγωγική στις κλίμακες της Επιτροπής.