Ὁ παλαιότερος τίτλος τοῦ ἄρθρου ἦταν: «Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα 12-9-7, καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του», draft v.1, 12/8/2005 καί draft v.3, 16/8/2005. {aridoc engine="iframe" width="850" height="1120"}http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/004-xrusan0os-diatonikh-papadimitriou.pdf{/aridoc}

Copyright © 2014-2022 Ψαλτική (Βυζαντινή Μουσική), powered by Ἀναλόγιον.