Εκτύπωση

 

Οι προσευχές του Προσευχηταρίου για iOS, και του Προσευχηταρίου για Windows Phone, βρίσκονται στο παρακάτω pdf: