Η παρούσα εργασία, δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 2005, και παρουσιάζει συγκερασμούς κλιμάκων της Βυζαντινής Μουσικής σύμφωνα με διάφορους θεωρητικούς. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία μας του συγκερασμού κλιμάκων.

 

Μπορείτε επίσης να δείτε και το πιο πρόσφατο σχετικό άρθρο, Συγκερασμοί κλιμάκων με κλάσματα