Ὁ παλαιότερος τίτλος τοῦ ἄρθρου ἦταν: «Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα 12-9-7, καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του», draft v.1, 12/8/2005 καί draft v.3, 16/8/2005.